Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle Hacking Podcast


Sep 14, 2021

In de 2e podcast zei ik dat wilskracht het belangrijkste was voor het behalen van je doelen. Ik was fout... Er is nog 1 ding wat nóg belangrijker is. Daarnaast wordt het behalen van je doelen ook veel makkelijker als je het goed toepast.

Dit heeft allemaal te maken met het optimaliseren van je omgeving, waar ik in deze podcast diep op inga!