Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle Hacking Podcast


Nov 1, 2022

Uitdagingen zijn vaak niet leuk, maar maken ons wel sterker. In plaats van te denken dat het leven tegen ons is, kunnen we ook kijken naar de lessen die we uit zware periodes kunnen halen. In deze podcast bespreek ik hoe ik dat deed na jaren lang gepest te zijn.