Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle Hacking Podcast


Mar 22, 2022

Het is nooit goed genoeg. Welke verbeteringen we ook maken, we willen altijd meer. Als we een doel behalen, zijn we alweer bezig met het volgende doel. Hierdoor is het gevaar dat je nooit tevreden bent met wat je hebt, hoeveel je ook bereikt op fysiek, professioneel of persoonlijk gebied. In deze podcast deel ik hoe ik eindelijk tevreden ben met wat ik heb, zodat jij de tips ook kan gebruiken!