Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle Hacking Podcast


Aug 31, 2021

Wat stel jij dagelijks uit? Het kan die moeilijke maar belangrijke werktaak zijn, een krachttraining waar je geen zin in hebt, of het starten met een vetverlies periode... Wanneer je dingen uitstelt, stel je ook jouw progressie en resultaten uit. Om dat te voorkomen deel ik in deze podcast 6 methodes om uitstel gedrag te voorkomen!

Word hier lid van de Lifestyle Hacking Community op Facebook: https://www.facebook.com/groups/lifestylehacking